089-117-9852

ข้อต่อเหล็กหล่อ ชุบทองเหลือง | Brass-Coated Iron Joint

ข้อต่อเหล็กหล่อ ชุบทองเหลือง | Brass-Coated Iron Joint

฿100.00฿3,500.00


 

Clear
รูปทรง | Shape

ทรงจั่ว สวมเหล็ก 1 ¼” (1 ชุด มี 9 ชิ้น), ทรงโค้ง สวมเหล็ก 1 ¼”, 1”, ¾” (1 ชุด มี 9 ชิ้น), ทรงพีระมิดใหญ่ 1 ¼” (1 ชุด มี 5 ชิ้น ), ทรงพีระมิดเล็ก คาน ¾” เสา 1” (1 ชุด มี 5 ชิ้น ), ตัว T ลดท่อ ตรง 1 ¼” แยกเป็น ¾”, ตัว T เฉียงลดท่อ ตรง 1” แยกเป็น ¾”