ข้อต่อเหล็กเชื่อม | Iron joint

สนใจกรุณาติดต่อเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปทรง | Shape

ทรงจั่ว สวมเหล็ก 1 ¼”, ทรงโค้ง สวมเหล็ก 1 ¼”, 1”, ¾”, ทรงพีระมิด 1 ¼”, ทรงฟูจิ คาน ¾” เสา 1”