089-117-9852

ข้อต่อเอนกประสงค์ (ไม่มีน๊อต) | Multipurpose Joint (without nuts)

ข้อต่อเอนกประสงค์ (ไม่มีน๊อต) | Multipurpose Joint (without nuts)

฿140.00฿250.00


 

Clear
รูปทรง | Shape

มุม 3 ทาง, มุม 2 ทาง, ขอบ 4 ทาง, ใจกลาง 6 ทาง, ริม 5 ทาง, บวก 4 ทาง, บวกซ้อน, ที 3 ทาง, ทีเสริม

สวมเหล็กขนาด | Fitting

สวมเหล็ก 1 ¼”, สวมเหล็ก 1”, สวมเหล็ก 6 หุน