โต๊ะเหลี่ยม | Rectangular table

สนใจกรุณาติดต่อเรา

โต๊ะเหลี่ยม 76*152* สูง 74

ส่วนเพิ่ม: ผ้าคลุมธรรมดา สีครีม